miércoles, 11 de marzo de 2015

Las mujeres podrán competir oficialmente en 9mm

La Fegato ha puesto en conocimiento de los clubes de tiro, lo siguiente:


Asunto: CAMBIOS NA NORMATIVA PARA O DESENVOLVEMENTO DAS COMPETICIONS NACIONAIS DE PRECISIÓN.

Publicada en datas pasadas, a Normativa que rexira o desenvolvemento das competicions Nacionais de Precisión da RFEDETO, e a vista das modificacions en elas introducidas, e valorando o gran beneficio que algunhas delas supoñen para os nosos tiradores, proponse que para o ano 2015, sexa de aplicación nas competicions da Fegato a seguinte:

Na modalidade de pistola 9mm, se permite a participación de Donas, competindo en clasificación única xunto cos tiradores senior.

De esta manera se va avanzando en la realidad de que las Donas puedan tirar en cualquier modalidad de tiro. Esperemos que  se amplíe a todas las modalidades

No hay comentarios:

Publicar un comentario